Hopp til hovedinnhold

Jernbane

Unge Venstre ønskjer ein storstilt satsing på jernbane. For å nå klimamålene våre må vi redusere utsleppa fra transportsektoren og sørgje for at det er både billigare og enklare å velje tog framfor fossile transportmiddel. Toget skal alltid være det beste, billigste og enkleste transportmiddelet.

Tog er en bærekraftig reisemåte som Unge Venstre vil satse mer på. I dag flyr nordmenn mer enn gjennomsnittet i Europa. Vi vil bygge høyhastighetsbaner mellom de store byene i Norge for å kutte i reisetiden og utkonkurrere flystrekningene.

Norge bør satse på europeisk togsamarbeid. Vi vil knytte de eksisterende jernbanestrekningene til kontinentet og tilby nattog til storbyene i Europa.

For at flere skal ta toget, må det også bli billigere å reise med det. Vi vil senke billettprisene og gi gunstige rabatter. Vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort på kollektivtransporten slik at ungdommer og studenter kan reise rimelig mellom studiested og hjemsted.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Utvikle høyhastighetstog på de lengre strekningene i Norge
  2. Bygge høyhastighetstog og nattog til Europa
  3. Innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport

Del artikkelen