Hopp til hovedinnhold

Kollektivtransport

Vi vil satse mer på kollektivtransport. Det grønne valget skal alltid være det billigste og beste.

Utslippene fra veitrafikken utgjør en betydelig del av norske utslipp. Derfor må vi få flere til å reise kollektivt, og det kollektive tilbudet må gjøres utslippsfritt.

Vi vil at kollektivtransport skal være det naturlige valget for flere, og derfor vil vi sørge for flere avganger og billigere priser.

Videre spiller tog en sentral rolle i det å knytte større områder sammen. Derfor vil vi at tog skal være det mest attraktive tilbudet for transport over lengre distanser.

For at togtilbudet skal være attraktivt behøver vi flere avganger og strekninger, høyhastighetstog mellom de store byene i Norge og europeisk samarbeid.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Senke billettprisene på klimavennlig kollektivtransport
  2. Prioritere å bygge ut jernbane
  3. Gjøre all kollektivtransport utslippsfri innen 2030
  4. Innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport
  5. Sette et makspris på månedskort
  6. Bevilge mer penger til at byene skal bygge ut kollektivtilbud
  7. Elektrifisere alle togstrekninger
  8. Utvikle høyhastighetstog mellom de store byene i Norge
  9. Satse på europeisk togsamarbeid ved å utvikle høyhastighetstog og nattog til Europa

Del artikkelen