Hopp til hovedinnhold

Kollektivtransport

Vi vil satse mer på kollektivtransport. Det grønne valget skal alltid være det billigste og beste.

Utslippene fra veitrafikken utgjør en betydelig del av norske utslipp. Derfor må vi få flere til å reise kollektivt, og det kollektive tilbudet må gjøres utslippsfritt.

Vi vil at kollektivtransport skal være det naturlige valget for flere, og derfor vil vi sørge for flere avganger og billigere priser.

Videre spiller tog en sentral rolle i det å knytte større områder sammen. Derfor vil vi at tog skal være det mest attraktive tilbudet for transport over lengre distanser.

Unge Venstre vil:

  • Ha et lovverk som tillater og legger til rette for autonome og selvkjørende transportmidler
  • Styrke kollektivtilbudet og senke billettprisene over hele landet
  • Innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport
  • Gjøre alle kollektivtransport utslippsfri innen 2030
  • Stille strengere krav til universell utforming av kollektivtransporten

Del artikkelen