Hopp til hovedinnhold

Kvoteflyktninger

For første gang i historien er det registrert over 100 millioner mennesker på flukt.

Mange av disse er registrert som såkalte kvoteflyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det innebærer at de verken kan returnere til hjemlandet eller bli integrert i landet de har flyktet til. De har derfor behov for å bli overført til et trygt tredjeland. Derfor kan vi simpelthen ikke hjelpe alle “der de er”, men ta vår del av ansvaret overfor verdens flyktninger.

Likevel har regjeringen valgt å ta imot 1000 færre kvoteflyktninger i 2023, som er en tredjedel av det totale antallet. Til tross for den prisverdige mottakelsen av ukrainske flyktninger, må Norge vise at vi fortsatt bidrar til ansvarsfordeling. Lavinntektsland tar fortsatt et uforholdsmessig stort ansvar for verdens flyktninger. I dag tar f.eks Libanon, et land på størrelse med Rogaland, i mot 2 millioner flyktninger. Det tilsvarer en fjerdedel av hele befolkningen deres.

Kvoteflyktningordningen er en av få mulige, lovlige og trygge veier for flyktninger til Europa og Norge. FNs høykommissær for flyktninger ber Norge om å ta imot 5000 kvoteflyktninger. Det mener vi bør være et minstemål.

Norge er et av verdens rikeste land, med verdens fremste demokrati, et godt utdanningssystem, og et vellykket arbeidsliv. Derfor har vi alle mulige forutsetninger til å integrere flere flyktninger, og gi dem en trygg fremtid.

Unge Venstre vil:

  • Ta imot 10 000 kvoteflyktninger
  • Gi klimaflyktninger flyktningstatus i Flyktningkonvensjonen
  • Jobbe for en mer rettferdig fordeling av verdens flyktninger gjennom en europeisk fordelingsnøkkel
  • Øke nødhjelpen til krigsherjede områder og flyktningleirer

Del artikkelen