Hopp til hovedinnhold

Lærere

Gode lærere er en forutsetning for en god utdanning. For at alle elever skal gå ut av skolen med kunnskap og gode minner, trenger vi kompetente lærere som har tid til å bruke arbeidsdagen på å gjøre elevenes skolegang best mulig.

Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole. Vi må fortsette å stille høye krav både for å komme inn på lærerutdanningen og for å undervise på alle nivåer i skolen.

Venstre vil fortsette å satse på bedre lærere. Vi kommer til å fortsette å stille høye krav til verdens viktigste jobb. Slik sikrer Venstre at alle elever får den samme muligheten til å lykkes.

Unge Venstre vil:

  • Sette krav til at spesialundervisning og planlegging av spesialundervisning gjøres av lærere med kompetanse innen spesialpedagogikk
  • Gi lærere mer tid til å undervise ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing
  • At det skal tilrettelegges for økt bruk av Lektor 2-stillinger
  • At det 5.året på lærerutdanningen skal være mer praksisbasert, slik at studentene får et større læringsutbytte
  • At lærerlønningene økes
  • At lærer skal bli en beskyttet tittel
  • Styrke lærerens muligheter til kompetanseutvikling gjennom mer samarbeid med høyere utdanning
  • Ha flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at lærerne får mer tid til undervisning
  • Gi lærere kompetanse på tilrettelegging for barn med høyt læringspotensiale

Del artikkelen