Hopp til hovedinnhold

Lærlinger

Det norske samfunnet er helt avhengig av kompetente fagarbeidere. Vi vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger.

I overgangen til en ny, grønn økonomi, er det jobbene til fagerbeiderne som blir selve bærebjelkene i fremtidens Norge. Unge Venstre ønsker en yrkesfaglig studieretning med oppdaterte utstyrsparker, tilgjengelige lærlingsplasser og relevante valgfag.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Øke lærlingtilskuddet
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
  • Gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis

Del artikkelen