Hopp til hovedinnhold

Landbruk

Vi mener landbruket bør omstilles til å bli mer klimavennlig og mer selvstendig. Derfor vil vi støtte bønder som vil omstille seg fra dyrehold til plantebasert landbruk og åpne for mer handel med andre land.

Landbruket må moderniseres for å sikre bærekraftig matproduksjon i fremtiden. Derfor vil vi satse mer på å utnytte fremskritt i forskningen, både tradisjonelle metoder som GMO og ny teknologi som labkjøtt, for å skape mer mat av mindre ressurser.

I dag er landbruket gjennomregulert av politikere, sterkt subsidiert og beskyttet fra konkurranse. Vi vil avskaffe både disse subsidiene og tollvernet, slik at vi i større grad kan drive fri handel med landbruksvarer fra andre land. Det gir bedre utnyttelse av ressurser og gjøre at vi kan markere oss på produktene vi kan best.

Unge Venstre vil:

  • Avskaffe tollvernet for landbruksvarer
  • Fjerne de særnorske landbrukssubsidiene og vri dem over til en mer plantebasert og miljøvennlig
  • Støtte urbant landbruk og stimulere til bie- og dyrehold i byer
  • Verne dyrkbar mark og matjord. Framtidig nedbygging av matjord og dyrkbar mark må stanses
  • Fase ut bruk av soya og raps i fôr i land- og havbruket til fordel for økt bruk av miljøvennlig fôr som alger,insekter og fiber fra korn

Del artikkelen