Hopp til hovedinnhold

Like rettigheter

Alle mennesker er like mye verdt, og fortjener derfor de samme rettighetene og mulighetene. Det gjelder også for de som innvandrer til Norge. Flyktninger og asylsøkere skal behandles med respekt og verdighet.

Likevel mangler flere som kommer til Norge grunnleggende rettigheter, og blir forskjellsbehandlet. Papirløse, som er mennesker uten oppholdstillatelse, lever i stadig frykt for å bli returnert til hjemlandet, og får hverken arbeide eller grunnleggende helsetjenester. Samtidig vet vi at skeive flyktninger blir forskjellsbehandlet, og at det er vanskeligere å få familiegjenforening dersom man er skeiv.

Det er ikke verdig for velferdsstaten vår. Nå er det på tide at Norge også stiller opp for dem som ikke har trukket vinnerloddet i livet. Unge Venstre kjemper for et samfunn der ingen faller utenfor, og alle får den hjelpen de fortjener. Ingen skal bli forskjellsbehandlet utifra hvem de er, og hvem man elsker.

Unge Venstre vil:

  • La papirløse arbeide, og gi dem tilgang på grunnleggende helsehjelp
  • Gjennomføre en amnestiordning for papirløse innvandrere der de får behandlet søknaden på nytt
  • Stoppe forskjellsbehandlingen av skeive flyktninger
  • At likekjønnede par må få samme mulighet til familieinnvandring som andre

Del artikkelen