Hopp til hovedinnhold

Menneskerettigheter

Alvorlige menneskerettighetsbrudd rammer fortsatt mange hundre millioner mennesker. Alle borgere i verden er født med samme grunnleggende rettigheter, og Norge bør kjempe for realiseringen av disse. 

Menneskerettigheter skal alltid komme først og stå i sentrum i norsk politikk, både innenlands og utenriks. Samtidig skal Norge gå foran som et godt eksempel, blant annet ved å aktivt respektere Menneskerettskonvensjonen i nasjonale domstolsprosesser.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Sørge for at norsk lov er i samsvar med menneskerettighetene.
  • Sikre menneskerettigheter globalt, og mener at en stat ikke har krav på fullstendig suverenitet når den ikke klarer å beskytte sin egen befolkning eller selv begår alvorlige menneskerettighetsbrudd

Del artikkelen