Hopp til hovedinnhold

Naturvern

Stadig flere arter forsvinner fra jordens overflate, og det blir mindre og mindre natur igjen i Norge. Naturen er selve grunnlaget for alt liv på kloden. Derfor har vi et ansvar for å ta vare på den, enten det er snakk om regnskogen i Amazonas eller naturen rundt om i kommunene.

Naturen ruster oss mot de katastrofale konsekvensene av klimaendringene, og er et viktig hjem for de millionene av arter vi deler jorden med. Ikke minst har naturen verdi i seg selv og for de som ennå ikke er født. Unge Venstre vil bevare biologisk mangfold og uberørte naturområder for fremtidige generasjoner. Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold.

Unge Venstre vil:

 • Verne et representativt utvalg av norsk natur, både på land og til havs
 • Forby all dumping av gruveavfall i norske fjorder, og tilrettelegge for at gruveavfall kan gjenbrukes
 • Innføre en avgift på dumping av gruveavfall
 • Sikre støtte til innovative løsninger for fjerning av mikroplast og avfall i havet
 • Opprettholde og verne mer matjord, myr og viktige områder for det biologiske mangfoldet
 • Plante flere trær og tilrettelegge for en bedre forvaltning av eksisterende skog
 • Verne større havområder og øke støtten til tiltak rettet mot plastforurensing
 • Forby blyhagl
 • Verne gammel skog som ikke er ensaldra bestandskog
 • Begrense bruk av motorisert ferdsel i utmark
 • Forby bunntråling
 • Verne flere havområder mot fiske og annen menneskelig aktivitet


Del artikkelen