Hopp til hovedinnhold

Oljefondet

Vi mener Norge har et ansvar for å bruke vår rikdom på en bærekraftig måte. Derfor vil vi at oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland, skal investeres på en etisk forsvarlig måte, og begrense hvor mye av avkastningen vi kan bruke årlig.

Helt siden vi fant olje i 1969 har norsk politikk vært dopet på oljepenger. Derfor vil vi sikre at oljepengebruken holdes ansvarlig, og at oljefondet investerer på en etisk forsvarlig måte. Norge som oljenasjon har et særskilt ansvar for å investere sparepengene våre med samvittighet.

For å unngå at norsk økonomi radbrekkes av oljepenger vil vi senke handlingsregelen for hvor stor del av avkastningen til fondet vi kan bruke i statsbudsjettet over tid.

Samtidig er det alene ikke nok. Når fondets verdi stadig øker blir avkastningen også stadig større, også i forhold til resten av norsk økonomi. Derfor vil vi binde oljepengebruken til en viss størrelse av den norske fastlandsøkonomien. Slik sikrer vi at sparepengene våre varer lenge og kan bidra til de omstillingene Norge må gjennom de neste tiårene.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Selge oljefondet ut av alle olje-, gass- og kullaksjer
  • Senke handlingsregelen for bruken av oljepenger i statsbudsjettet til 2,5%
  • Sette en maksgrense for hvor stor del av pengebruken i Norge oljepengene i statsbudsjettet kan utgjøre

Del artikkelen