Hopp til hovedinnhold

Opptak til høyere utdanning

Høyere utdanning handler om å ruste studenter for arbeidslivet. Vel så viktig er dannelse og personlig utvikling. Å utdanne innbyggere kun for dagens arbeidsliv er ikke tilstrekkelig i et langsiktig perspektiv. Utdanningen må innrettes etter behov og ønsker for fremtiden.

Universiteter og høgskoler er blant de viktigste nøklene til et velfungerende samfunn med en opplyst befolkning. Unge Venstre ønsker universiteter og høgskoler som sitter på stor frihet til selv å kunne bestemme hvordan opptak blir gjort på en best mulig måte.

Unge Venstre vil:

  • Fjerne alderspoeng ved inntak til høyere utdanning
  • At fagpoeng kun skal regnes med til relevante studier
  • Gjøre opptak til høyere utdanning mer fleksibelt ved å la institusjonene selv vektlegge karakterer ved opptak og legge egne rammer for opptak, gjennom for eksempel intervjuer eller opptaksprøver
  • Fjerne alle tilleggspoeng

Del artikkelen