Hopp til hovedinnhold

Pensjon

Unge Venstre ønsker å utforske en ny tilnærming til pensjon, der vi veier behovet for økonomisk trygghet opp mot muligheten til å utforske nye retninger uten å støte på økonomiske hindringer.

Vi mener at pensjonssystemet bør være mer enn bare en siste utvei når man står overfor utfordringer – det bør også være en plattform som gir oss muligheten til å hoppe mot nye mål. Samtidig er det avgjørende å skape løsninger som er bærekraftige over tid og som gir insentiver for aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Unge Venstre vil:

  • Fjerning av tidligpensjon i privat sektor.
  • Økning av pensjonsalderen for å tilpasse seg endringer i levetidsforventning og økonomiske realiteter.
  • Innføring av pensjonsbidrag fra den første kronen tjent.
  • Avvikling av avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, med overgang til en modell der arbeidsgiver og arbeidstaker selv tar ansvar for finansieringen

Del artikkelen