Hopp til hovedinnhold

Personvern

En stor del av enkeltmenneskets frihet handler om retten til å ikke overvåkes av staten. Unge Venstre mener at i et samfunn med økende bruk av teknologi og informasjonsdeling, bør personvernet stå sterkt.

Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot unødvendig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Det skal svært tungtveiende grunner til for at hensynet til personvernet skal vike.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Sikre et fritt internett og beskytte nettnøytraliteten
  2. Begrense overvåkningen i samfunnet og motstå alle forsøk på masselagring av digital persondata eller metadata
  3. Innføre en avgift på kameraovervåkning av det offentlige rom
  4. Stille strengere krav til at private og offentlige aktører ivaretar personvernet

Del artikkelen