Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse

Dagens helsesystem har ikke en godt nok psykisk behandlingstilbud.  Viktigheten av en god psykisk helse kan ikke understrekes nok. Alle  fortjener et godt psykisk behandlingstilbud.

Psykisk helse er en like integrert del av alle mennesker som det fysisk helse er, og må derfor tas like mye på alvor. Unge Venstre vil gjøre det enklere og tryggere å søke hjelp. Helsevesenet må ha kapasitet til å ta imot folk i alle aldre og med ulike behov

Dette vil Unge Venstre gjøre:

 • Øke kapasiteten i psykiatrien og antall sengeplasser i det psykiske helsevernet
 • Styrke behandlingstilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • At personer som har vært i BUP følges opp etter fylte 18 år, der det selv er ønsket av brukeren
 • Øke antall plasser på de nyetablerte omsorgs- og behandlingsinstitusjonene for barn med behov for psykisk helsehjelp og omsorg utenfor hjemmet
 • Innføre en ordning med et brukerstyrt personlig ombud for psykisk syke etter modell fra Sverige
 • At forebygging, behandling og rehabilitering bør skje så nært pasienten som mulig
 • Redusere bruk av tvang i det psykiske helsevernet • Styrke pasientens rettssikkerhet og selvbestemmelse
 • Opprette flere alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser for å ivareta pasientens integritet
 • Heve kompetansen om sexologi i psykologtjenesten
 • Innføre et lavterskel behandlingstilbud for pedofile. Tilbudet må være enkelt å finne, anonymt og uten meldeplikt
 • Vi ønsker en strengere praksis av taushetsplikten innen barne-og ungdomspsykiatrien. Unntak fra taushetsplikten skal kun gjøres ved faglig risikovurdering eller samtykke.

Del artikkelen