Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse

Psykisk helsehjelp er livsviktig. Men er dessverre altfor vanskelig å få tak i når man trenger det. Unge Venstre vil gjøre det lettere å få hjelp, enten det er i skolehelsetjenesten, BUP, eller DPS.

Stigmaet rundt psykiske lidelser må fjernes, og rettighetene til mennesker med psykiske helseproblemer må styrkes.

Unge Venstre vil:

  • Øke kapasiteten i psykiatrien og antall sengeplasser i det psykiske helsevernet
  • Styrke behandlingstilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Innføre en ordning med et brukerstyrt personlig ombud for psykisk syke etter modell fra Sverige
  • Redusere bruk av tvang i det psykiske helsevernet
  • Styrke pasientens rettssikkerhet og selvbestemmelse
  • Opprette flere alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser for å ivareta pasientens integritet
  • Styrke barn under 16 års rettslige posisjon i forbindelse med tvang
  • Heve kompetansen på sexologi i psykologtjenesten
  • Sørge for at mennesker med rusproblemer får like gode psykiske helsetjenester som alle andre.
  • Ha en strengere praksis av taushetsplikten i barne- og ungdomspsykiatrien for å sikre at alle barn og unge får hjelpen de trenger, uavhengig av hvordan familiesituasjonen deres er.

Del artikkelen