Hopp til hovedinnhold

Rovdyr

Ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn hører hjemme i norsk natur. Dessverre er alle de store rovdyrene truet av utrydning. Unge Venstre vil sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene.

Unge Venstre mener at Norge har et ansvar for å ta vare på de store rovdyrene våre. Vi vil øke bestandsmålene og følge faglige anbefalinger. Rovdyrene kjenner heller ingen landegrenser, og vi må jobbe for et godt samarbeid med andre nordiske land på feltet.

Dagens ordning med rovviltnemnder har dessverre økt konfliktnivået i rovdyrforvaltningen. Unge Venstre vil legge beslutningsmyndigheten til et rådgivende organ for rovdyrforvaltning, slik at vedtakene blir bedre begrunnet.

Unge Venstre vil:

  • Øke bestandene av de store rovdyrene
  • Jobbe for en felles nordisk rovdyrforvaltning
  • Legge ned dagens ordning med rovviltnemnder og opprette et nasjonalt rådgivende organ, bestående av fagfolk

Del artikkelen