Hopp til hovedinnhold

Rusomsorg

Vi vil at rusavhengighet skal behandles som en sykdom. Da må behandlingstilbudet styrkes, og helsevesenet må få bedre kompetanse og større kapasitet for å møte rusproblemer.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Innføre heroinassistert behandling
  2. Styrke tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utvide utvalget av medikamenter i det.
  3. Opprette et eget tilpasset tilbud til amfetaminavhengige, og innføre et behandlingstilbud med amfetaminsubstitusjon.
  4. Opprette flere brukerrom og behandlingsplasser for rusavhengige.
  5. Gjøre brukerrommene tilgjengelige for alle rusavhengige som har behov for det.
  6. Sikre et bedre ettervern for personer som har mottatt behandling.
  7. Øke kompetansen om rus i kommunehelsetjenesten.
  8. Sikre at rusavhengige som er motivert for det får tilbud om medikamentfri behandling

Fortsatt får mange rusavhengige i Norge et for dårlig tilbud. Derfor vil vi utvide helsetilbudet deres og styrke kompetansen på rusavhengiget i kommunene og helsetjenesten. Vi vil at alle rusavhengige skal møtes med verdighet i et helsetilbud som er opptatt av å hjelpe dem på best mulig måte.

Vi vil aldri klare å skape et samfunn uten rus. Da er det viktig å fange opp de med rusproblemer tidlig, og hjelpe dem med å håndtere problemene sine. Derfor vil vi satse på en bredde av ulike tiltak i rusomsorgen som er tilpasset ulike rusavhengige og deres situasjon.

Del artikkelen