Hopp til hovedinnhold

Rusomsorg

Vi vil at rusavhengighet skal behandles som en sykdom. Da må behandlingstilbudet styrkes, og helsevesenet må få bedre kompetanse og større kapasitet for å møte rusproblemer.

Fortsatt får mange rusavhengige i Norge et for dårlig tilbud. Derfor vil vi utvide helsetilbudet deres og styrke kompetansen på rusavhengighet i kommunene og helsetjenesten. Vi vil at alle rusavhengige skal møtes med verdighet i et helsetilbud som er opptatt av å hjelpe dem på best mulig måte.

Vi vil aldri klare å skape et samfunn uten rus. Da er det viktig å fange opp de med rusproblemer tidlig, og hjelpe dem med å håndtere problemene sine. Derfor vil vi satse på en bredde av ulike tiltak i rusomsorgen som er tilpasset ulike rusavhengige og deres situasjon.

Unge Venstre vil:

  • Innføre heroinassistert behandling
  • Ha flere behandlingsplasser for rusavhengige, og opprette flere brukerrom
  • Gjøre brukerromene tilgjengelige for alle rusavhengige som har behov for det
  • Øke kompetansen om rus i kommunehelsetjenesten
  • Sikre at pasienter med rusproblemer behandles på en verdig måte og ikke diskrimineres i det øvrige helsevesenet

Del artikkelen