Hopp til hovedinnhold

Sjømatnæringen

Ressursene i havet må utnyttes på en bærekraftig måte som sikrer verdiskapning og økt matproduksjon for en voksende verdensbefolkning. Unge Venstre ser positivt på vekst i havbruksnæringer. Vi vil jobbe internasjonalt for en felles bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, og vil ha strenge krav til dyrevelferd i havbruksnæringen.


Unge Venstre vil:

  • Sikre en bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene i havet gjennom kvotemarkedet
  • Gjøre det enklere for unge fiskere å komme seg inn på kvotemarkedet
  • At krav om lakselus i oppdrettsnæringen bør balanseres mellom fiskevelferd, utvikling i havbruksnæringen og hensynet til ville laksebestander
  • Stille strengere krav til dyrevelferden hos rensefisk
  • Videreutvikle trafikklysordningen i havbruksnæringen til å inkludere flere bærekraftsmål når vekst tildeles
  • Utvide og styrke vernet av nasjonale laksefjorder og -elver
  • Tilrettelegge for nye former for bærekraftig matproduksjon i havet, for eksempel alge- og taredyrking, og oppdrett av skalldyr og mikroorganismer
  • At alle oppdrettsanlegg skal være rømningssikre. Vi må forhindre spredning av lakselus og andre parasitter
  • Ha sikrere håndtering av utslipp av kjemikalier og fremmedstoffer fra oppdrettsindustri og fra land


Del artikkelen