Hopp til hovedinnhold

Skeives rettigheter

Et liberalt samfunn skal ha plass til alle, og anerkjenne ulike kjønnsidentiteter og legninger.

Mennesker lever ulike liv, og vet best selv hvordan disse skal leves. Unge Venstre jobber for et samfunn med plass til alle. Ulike kjønnsidentiteter må anerkjennes av myndighetene, og alle familiekonstellasjoner skal aksepteres og behandles likt i møte med det offentlige.

Unge Venstre vil:

  • Fjerne kjønn som juridisk kategori
  • Forby såkalt “konverteringsterapi”
  • At Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter så lenge staten krever at man må oppgi kjønnsidentitet i offentlige dokumenter
  • Ha kjønnsnøytrale toaletter på alle skoler og offentlige institusjoner
  • Øke kompetansen om LHBT-spørsmål blant offentlig ansatte som lærere, helsearbeidere og barnevernsansatte
  • Endre ekteskapsloven slik at man skal kunne gifte seg med mer enn en person
  • At helsepersonell skal ha kompetanse om kjønn og seksualitet. Pasienter som bryter normene for kjønn og seksualitet skal ikke føle seg krenket i møtet med helsetjenesten
  • At mennesker som lever i ulike familieformer skal sikres lik rett til adopsjon.


Del artikkelen