Hopp til hovedinnhold

Skolehelsetjenesten

Alle elever skal ha tilgang på en god skolehelsetjeneste. Helsesykepleiere er ikke tilgjengelig nok i dag. Unge Venstre vil satse mer på unge og styrke skolehelsetjenesten.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Ansette 1000 nye helsesykepleiere
  2. Sørge for at helsesykepleier er der når du trenger det
  3. Jobbe for å få til et tettere samarbeid mellom skolehelsetjenesten og kommunenes psykologtjeneste.

Det er viktig med en god skolehelsetjeneste på alle skoler. Det hjelper lite når helsesykepleieren kun er tilgjengelig et par timer i uken. Vi mener ikke at elevene skal vente på noen å snakke med, men at hjelpen skal vente på elevene.

Ingen bestemmer når man har en dårlig dag og trenger noen å snakke med, eller når man har en sykt god dag og trenger kondomer.

Vi ønsker flere helsesykepleiere, psykologer og annet fagpersonel i skolene slik at elever har et lavterskel tilbud tilgjengelig til enhver tid.


Del artikkelen