Hopp til hovedinnhold

Skolehelsetjenesten

Alle elever skal ha tilgang på en god skolehelsetjeneste. Helsesykepleiere er ikke tilgjengelig nok i dag. Unge Venstre vil satse mer på unge og styrke skolehelsetjenesten.

Det er viktig med en god skolehelsetjeneste på alle skoler. Det hjelper lite når helsesykepleieren kun er tilgjengelig et par timer i uken. Vi mener ikke at elevene skal vente på noen å snakke med, men at hjelpen skal vente på elevene.

Ingen bestemmer når man har en dårlig dag og trenger noen å snakke med, eller når man har en sykt god dag og trenger kondomer. Vi ønsker flere helsesykepleiere, psykologer og annet fagpersonel i skolene slik at elever har et lavterskel tilbud tilgjengelig til enhver tid.

Unge Venstre vil:

  • Ha flere helsesykepleiere, skolepsykologer og miljøterapeuter inn i skolehelsetjenesten
  • Jobbe for å få til et tettere samarbeid mellom skolehelsetjenesten og kommunenes psykologtjeneste
  • Ha skolepsykologer og helsesykepleiere på alle skoler fra og med barneskolen
  • Jobbe for at helsesykepleiere i størst mulig grad skal ha hele stillinger fordelt på èn skole
  • Gi mer øremerkede midler og ressurser til skolehelsetjenesten
  • Sette av mer tid til undervisning om seksualitet og psykisk helse gjennom hele skoleløpet


Del artikkelen