Hopp til hovedinnhold

Stans oljeletingen

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Den kan vi ikke løse ved å pumpe opp mer olje og gass.

Vi har allerede funnet mye mer fossil energi enn det vi kan pumpe opp dersom vi skal nå klimamålene våre. Vi vet at all fossil energi som er igjen i verden må bli liggende under bakken dersom vi skal nå klimamålene våre. Derfor vil vi slutte å lete etter mer olje, og heller satse på fornybar energi.

Vi trenger ikke flere oljefelt, vi trenger å nå klimamålene våre. Vi vil ta Norge ut av oljealderen og inn i en fornybar fremtid.

Unge Venstre vil:

  • Stanse tildelingen av nye letelisenser på norsk sokkel
  • Fjerne oljesubsidiene
  • Elektrifisere gjenværende oljefelt på norsk sokkel, eller stanse produksjonen der det er hensiktsmessig.
  • Omstille oljearbeidere til nye grønne næringer

Del artikkelen