Hopp til hovedinnhold

Stans oljeletingen

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Den kan vi ikke løse ved å pumpe opp mer olje og gass.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Stanse tildelingen av nye letelisenser på norsk sokkel
  2. Fjerne oljesubsidiene
  3. Elektrifisere alle oljeplattformer
  4. Omstille oljearbeidere til nye grønne næringer

Vi har allerede funnet mye mer fossil energi enn det vi kan pumpe opp dersom vi skal nå klimamålene våre. Vi vet at nesten all fossil energi som er igjen i verden må bli liggende under bakken hvis vi skal nå klimamålene våre. Derfor vil vi slutte å lete etter mer olje, og heller satse på fornybar energi. Derfor vil Unge Venstre

I dag er det 90 aktive oljefelt på norsk sokkel. Vi trenger ikke flere oljefelt, vi trenger å nå klimamålene våre. Vi vil ta Norge ut av oljealderen og inn i en fornybar fremtid.

Del artikkelen