Hopp til hovedinnhold

Studenter

Studenter må kunne fokusere på sin faglige fordypning, modning og dannelse. Unge Venstre vil tilrettelegge for heltidsstudenten. Vi ønsker gode velferdsordninger, uavhengig av studiested og utdanningsinstitusjon.

Unge Venstre vil:

  • Holde fast ved gratisprinsippet i høyere utdanning, også for internasjonale studenter
  • Feste studiestøtten til 1.5 G
  • Gi 12 måneders studiestøtte til studenter med barn
  • Bygge flere studentboliger i byene
  • At studentsamskipnadene skal få støtte av staten til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger
  • Sikre tilgjengelige helsesykepleiere ved alle universiteter og høgskoler
  • Øke inntektsgrensen for studenters egen inntekt slik at man kan tjene mer selv uten å miste stipendmuligheter
  • At det skal være en variasjon i eksamensformer. Digitale hjelpemidler skal brukes som eksamensverktøy ved skriftlig eksamen der det er formålstjenlig
  • At universiteter og høyskoler i større grad skal gjøre forelesninger og annet undervisningsmateriell fritt tilgjengelig på nett
  • Stimulere til at det opprettes flere honours-programmer uten at det går på bekostning av ordinært studietilbud

Del artikkelen