Hopp til hovedinnhold

Surrogati

Vi mener at retten til å bestemme over egen kropp også inkluderer retten til å være surrogatmor. Staten skal ikke bestemme over livmoren til folk.

Unge Venstre legger til grunn at personen med livmoren kjenner seg selv best. For de fleste vil det å være surrogatmor, men vi noen vil det. Og det at flertallet ønsker noe annet for seg selv betyr ikke at vi bør nekte mindretallet å gjøre det de vil med sin egen kropp. Unge Venstre anerkjenner at avgjørelsen er vanskelig, men nettopp derfor bør avgjørelsen fattes av den det gjelder og ikke av staten.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Tillate både altruistisk og kommersiell surrogati

Del artikkelen