Hopp til hovedinnhold

Ulikhet

Ulikhet skaper utenforskap og hindrer sosial mobilitet. Unge Venstre vil opprettholde en velferdsstat som gjør det mulig å møte veggen uten å lide økonomisk, og som ikke setter spørsmålstegn ved og mistenkeliggjør mennesker som sliter. Ressursene til NAV skal prioriteres slik at utsatte mennesker hjelpes, fremfor å etterprøve og kontrollere dem.

Unge Venstre vil:

  • Gi førstelinjen i NAV større vedtaksmyndighet
  • At etterprøving, kontrollering og detaljstyring av trygdemottakere og andre mottakere av sosialhjelp skalreduseres til et absolutt minimum.
  • Fjerne kontantstøtten
  • Samordne satsene for sykelønn, uføretrygd og AAP
  • Forenkle systemet for å tilbakebetale feilutbetalinger fra NAV
  • Sikre at NAV-kontorene har forsvarlige åpningstider og er tilgjengelige for de som trenger akutt hjelp.
  • Sikre at ytelser i forbindelse med sykdom ikke stoppes før personen kan jobbe igjen.
  • Innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen, men skjerme de laveste inntektene.
  • Gjøre perioden en kan motta sykelønn lengre ved graderte sykemeldinger.

Del artikkelen