Hopp til hovedinnhold

Vannkraft

Vannkraft er en viktig fornybar energikilde som vi bør utnytte bedre.

Norge må ta vare på de gjenværende store, uregulerte vassdragene. Eksisterende vannkraftverk kan til fordel utvides, men hensynet til uberørt natur må veie tungt.

I dag er det mange oppgraderinger av vannkraftverk som ikke blir realisert til sitt fulle potensial fordi det ikke er lønnsomt for kraftselskapene, selv om det er lønnsomt og klimavennlig for samfunnet som helhet. Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraft slik at det lønner seg å investere og oppgradere eksisterende kraftverk uten store naturinngrep.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Ta vare på de store vassdragene
  • Endre skatteregimet for vannkraft slik at det blir mer lønnsomt å foreta investeringer og oppgraderinger i eksisterende vannkraftverk

Del artikkelen