Hopp til hovedinnhold

Verneplikt

Verneplikten skal løse Forsvarets behov på en effektiv måte. Dette formålet er det primære formålet med ordningen. Likevel er verneplikten sin videre samfunnsmessige funksjon også av stor betydning. Verneplikten er et viktig bånd mellom Forsvaret og samfunnet.

Norge scorer i toppen i verden på kvalitet – selv om vi mangler kvantitet – når det gjennomføres internasjonale tester av Forsvaret. Dette er på grunn av – og ikke på tross av – vernepliktmodellen. Dersom vi ser på andre land med omtrent samme modell, som Finland, Sveits, Sverige, Danmark, Østerrike og Hellas, har også alle disse verneplikt. Til felles har de også at de scorer i toppen i tester. Verneplikt har også vært en avgjørende faktor for suksessen til Ukrainas forsvar.

Vernepliktsutvalget har tidligere sett på vernepliktsordningen og eventuelle alternativ til den, og har gitt sine faglige anbefalinger. Konklusjonen var klar. Dersom Norge skal ha et operativt forsvar, er verneplikten avgjørende. Verneplikten er også avgjørende for rekrutteringen til den profesjonaliserte delen av Forsvaret, gjennom at den øker andelen av befolkningen som blir eksponert for Forsvaret.

Hvilke plikter og rettigheter man har – slik som verneplikten – bør være bedre informert om gjennom blant annet å ta det inn i skolen.

Unge Venstre vil:

  1. Bevare verneplikten, fordi den er avgjørende for forsvaret av det liberale demokratiet
  2. At verneplikten skal gjelde uavhengig fra faktorer som kjønn, fødselsår eller stilling

Del artikkelen