Hopp til hovedinnhold

Videregående

Videregående skole er et et viktig springbrettet på veien fra ungdom til voksen. Som avgangselev skal en være rustet for arbeidslivet eller videre studier. Dette må systemet i videregående skole reflektere. Unge Venstre vil ha en skolehverdag hvor eleven selv får bestemme hva som er relevant for sin egen fremtid.

Som enden på skolegangen har den videregående skolen et stort ansvar for å sikre at elever som forlater skolesystemet er godt forberedt for arbeidslivet eller videre utdanning. For at flest mulig skal få mest mulig ut av og ha gode opplevelser i videregående skole, må elever selv i større grad få kunne påvirke valg av fag og vurderingsmåter.

Unge Venstre vil:

 • At studieforberedende linjer i videregående skole skal legges opp etter en studiepoengsmodell.
 • Alle elever må ha norsk, engelsk og matematikk, men utover dette skal man ha frihet til å velge fagsammensetningen selv
 • At fag hvor det faller naturlig skal være modulstrukturert
 • Gi elever mulighet til å oppnå studiekompetanse på færre eller flere år ved hjelp av studiepoengmodellen
 • La skolene innføre fleksitid
 • Vil gi skoler friere tøyler til å opprette særegne valgfag
 • Fjerne eksamen i vg1
 • Gjøre det enklere å ta opp eksamen også i valgfag som musikk, dans, drama, media, idrett og kunstfag etter endt videregående opplæring
 • Innføre norsk tegnspråk som et valgfritt språkfag
 • Gjøre norsk sidemål valgfritt i videregående opplæring
 • Innføre en gjennomføringsrett i videregående skole
 • Øke borteboerstipendet
 • Sikre flere prisoverkommelige elevboliger

Del artikkelen