Hopp til hovedinnhold

Vindkraft

Vindkraft er en fornybar energikilde som er viktig for å møte den økende etterspørselen etter energi. Kostnadene for ny vindkraft på land er nå så lave at det med dagens kraftpriser er lønnsomt å bygge ut ny vindkraft uten subsidier i Norge.

Unge Venstre vil tilrettelegge for mer vindkraft og sikre at kommunene kompenseres for lokale ulemper. Vi er opptatt av gode konsesjonsprosesser med lokal forankring og involvering. Som ved all utbygging, så må hensynet til natur, miljø og friluftsliv veie tungt.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Tilrettelegge for utvikling av mer landbasert vindkraft
  • Sikre lokal forankring og medvirkning i vindkraftspørsmål
  • Utvikle en skattemodell for vindkraft som gir mer til kommunene

Del artikkelen