Hopp til hovedinnhold

Vindkraft

Vindkraft er en fornybar energikilde som er viktig for å møte den økende etterspørselen etter energi. Kostnadene for ny vindkraft på land er nå så lave at det med dagens kraftpriser er lønnsomt å bygge ut ny vindkraft uten subsidier i Norge.

Unge Venstre vil tilrettelegge for mer vindkraft og sikre at kommunene kompenseres for lokale ulemper. Vi er opptatt av gode konsesjonsprosesser med lokal forankring og involvering. Som ved all utbygging, så må hensynet til natur, miljø og friluftsliv veie tungt.

Unge Venstre vil:

  • Tilrettelegge for utvikling av mer landbasert vindkraft
  • Gjenoppta arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft
  • Si nei til lokal vetorett i energispørsmål
  • Utvikle en skattemodell for vindkraft som gir mer til kommunene

Del artikkelen