Hopp til hovedinnhold

Yrkesfag

Videregående skole er et et viktig springbrett på veien fra ungdom til voksen. Som avgangselev skal en være rustet for arbeidslivet eller videre studier. Dette må systemet i videregående skole reflektere. Unge Venstre vil ha en skolehverdag hvor eleven selv får bestemme hva som er relevant for sin egen fremtid.

Det norske samfunnet er helt avhengig av kompetente fagarbeidere. I overgangen til en ny grønn økonomi, er det jobbene til fagarbeiderne som blir selve bærebjelkene i fremtidens Norge. Unge Venstre ønsker en yrkesfaglig studieretning med oppdaterte utstyrsparker, tilgjengelige lærlingsplasser og relevante valgfag.

Unge Venstre vil:

 • Innføre en lovfestet rett til læreplass eller et annet tilbud som sikrer fagbrev
 • Øke utstyrsstipendet for yrkesfagselever slik at det dekker alt nødvendig utstyr og skolens gratisprinsipp faktisk blir opprettholdt
 • At utstyrsparkene ved skolene bør tilsvare utstyret som brukes i arbeidslivet
 • Gi lærlinger samme rabatter ved bruk av kollektivtransport som andre elever eller studenter under opplæring
 • Gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger. Lærlingtilskuddet bør økes og arbeidsgiveravgiften for lærlinger bør fjernes
 • At flere skoler tilbyr vekslingsmodellen. Det må bli lettere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjene, og alle elever må få praktisk erfaring med faget sitt fra første trinn
 • Gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis. Dette kan hjelpe elever til å komme i arbeid, på tross av manglende fagbrev
 • Styrke fagskolene og gjøre det mulig å gå videre fra fagskole og over til høyere utdanning innenfor den retningen eleven går
 • Åpne for muligheten til at elever kan velge å gjennomføre påbyggingsåret over to år
 • At flere fag i høyere utdanning skal være tilgjengelig gjennom Y-veien
 • Gjøre det lettere å formalisere utdannelse som gis i bedrift, og at statlige institusjoner skal legge til rette for at bedrifter kan bruke enkeltemner som en del av sin opplæring
 • At alle elever under fag- og yrkesopplæring skal ha rett til påbygg

Del artikkelen