Politisk plattform

Unge Venstres politiske plattform er vårt viktigste politiske styringsdokument.

Plattformen gjelder for perioden 2018-2020.