Hopp til hovedinnhold

Hvordan starte lokallag

Å være med i et lokallag i Unge Venstre er morsomt og lærerikt. Mange lokallag har jevnlige aktiviteter, og det er også mulighet for å stille til verv i lokallagets styre. Det er mange politikere som startet sin karriere i et lokallag!

Det kan være at det allerede finnes et lokallag der du bor. Er du usikker hører du med din fylkesleder!

Skulle det ikke være et lokallag der du bor, er det enkelt, gøy og viktig å opprette et nytt et. For å gjøre det trenger dere tre medlemmer, og å arrangere et årsmøte. For å få hjelp til dette, kan dere ta kontakt med fylkesleder i fylket deres, sentralt tillitsvalgte eller sekretariatet. Da får dere all hjelpen dere trenger, og stort sett besøk fra organisasjonen som kan bistå med gjennomføring.

PS. Alle nystartede eller gjenopprettede lokallag med mer enn fem medlemmer under 26 år kan søke om inntil 3000 kr i oppstartsstøtte. Ta kontakt med generalsekretær Solveig på solveig@ungevenstre.no for mer info om dette!

Del artikkelen