Skole og utdanning

Vårt mål er å skape verdens beste skole.

Frihet til eleven

Dagens skole går i altfor stor grad ut på at alle elever skal lære og gjøre det samme til enhver tid. Unge Venstre ser at alle elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter. Vi vil gi deg større makt over din egen skolehverdag. Det betyr at du skal få bestemme hvilken skole du skal gå på, og ikke minst bestemme mer over hvilke fag du skal ha på skolen. 

Like muligheter i skolen

En god skole skal sørge for at alle har like muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av hvor du kommer fra og hvor mye foreldrene dine tjener. Det er helt nødvendig at vi ser dem som faller utenfor, og sørger for at alle barn lærer seg å lese og skrive før de går ut av skolen. 

Nei til narkorazzia og overvåkning

Det samme rettsvernet og de samme reglene skal gjelde for skoleungdom som for alle andre borgere og arbeidstakere. Derfor sier Unge Venstre nei til narkorazzier og kameraovervåkning i skoletiden.