Sommerleir 2018

Velkommen til en ny uke med sol, sommer, bading, politikk og Unge Venstre!

INTERNATIONAL GUEST? CLICK HERE

Vi kan love mange dyktige gjester, tid til å møte nye og gamle venner, og ikke minst fantastisk stemning. Program lekkes underveis, men vi kan love både gamle og nye medlemmer en spennende uke.

Betalingsinformasjon
Betalingsfristen er 22. juni, og du betaler ved å overføre beløpet til Unge Venstres konto 1720.07.05521. Merk betalingen med «navn + sommerleir». Dersom fylkeslaget ditt dekker noe av deltakeravgiften, betaler du kun din andel. Er du usikker på om ditt fylkeslag dekker deltakeravgiften, bør du høre med din fylkesleder.

Unge Venstre dekker billigste reisevei i Norge. Du kan søke om reiserefusjon etter sommerleir her. Merk at fristen går ut en måned etter sommerleir er slutt.

Har du spørsmål? Send en mail til unge@venstre.no, eller ring 22404357. Sommerleiren 2018 arrangeres på Hove utenfor Arendal fra 16. – 21. juli.

Fill out my online form.