Sammen for klima

Klima er en internasjonal utfordring

Klimaendringene kjenner ingen landegrenser, og det gjør heller ikke løsningene. Klimakrisen krever forpliktende internasjonalt samarbeid.

Verdens mest ambisiøse klimapolitikk
EU har kuttet sine utslipp med 25% de siste 30 årene. Det europeiske samarbeidet sikrer verdens mest ambisiøse klimapolitikk og utbygging av rekordmye fornybar energi.
 

Sammen for frihet

Et grenseløst Europa

Friheten til å bevege seg fritt i Europa er et av EUs viktigste byggesteiner. I stedet for visum og grensekontroller, gjør EU at vi kan dra på ferie og jobbe der vi vil.

Frihet og privatliv

Retten til privatliv er truet. EU tar opp kampen mot store selskaper som overvåker deg på internett og i hverdagen.

Sammen for frihandel

Frihandel gir velstand

Vi har bygget vår velstand på å handle med andre land. Frihandel gjør verden rikere og løfter folk ut av fattigdom.

Vår viktigste handelspartner

EU er vår viktigste handelspartner, og 80% av eksporten vår går dit. Gjennom EØS-avtalen sikrer vi tilgang på det europeiske markedet for tusenvis av norske bedrifter.

Sammen for folk på flukt

Flyktningkrisen

Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden. Unge Venstre vil ha sterkere samarbeid for å gi flyktninger en trygg havn. 

Rettferdig fordeling

I dag er det noen få land som tar imot de fleste av asylsøkerne som kommer til Europa. Flere land må bidra i dugnaden for å ta imot asylsøkere. 

På tide å si ja til EU

Ingen under 40 år har tatt stilling til EU

Forrige EU-avstemning var i 1994, og de yngste som stemte da er over 40 år i dag. Unge Venstre vil at vår generasjon skal få stemme for klimasamarbeid, frihet og trygghet på tvers av landegrenser.

På tide med norsk innflytelse

EU er ikke perfekt, men det nytter ikke å stå på utsiden. Vi er allerede sterkt knyttet til EU gjennom EØS-avtalen, men når beslutninger tas må Norge ut på gangen. 

 

Det er på tide at vi får påvirke politikk som angår oss og Europa. Derfor sier Unge Venstre ja til EU.

Vi er sterkere sammen

Norge må bli fullverdig medlem i EU

Vår tids største utfordringer krever internasjonalt samarbeid. Klimakrisen, flyktningkrisen og kampen for menneskerettigheter og demokrati gjør at land må jobbe sammen. Derfor mener vi at Norge bør bli fullverdig medlem av EU.

Enig med Unge Venstre?

Vi vil bygge broer, ikke murer. Løsningen på de store utfordringene i vår tid er mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Derfor vil vi melde Norge inn i EU. 

Er du enig? Støtt oss, og bli medlem i dag.