Enig med Unge Venstre?

Unge Venstre mener at Norge har en plikt til å ta imot mennesker på flukt. I møtet med grov urettferdighet vektlegger vi raushet, solidaritet og medmenneskelighet. Vi kjemper hver eneste dag for en mer human asyl- og flyktningpolitikk. 

 

For at vi skal få gjennomslag for en politikk som tar vare på folk på flukt, trenger vi flere medlemmer. Med flere medlemmer får vi mer innflytelse. Støtt oss, og bli medlem i dag.