Hopp til hovedinnhold

10. november 2023

| Oppdatert 10. november 2023

Åpenhet og tillit til politikere

De siste årene har det blitt avdekket en lang rekke politikerskandaler. Nyhetsbildet i 2021 var preget av pendlerboligsakene og utnyttelse av goder man har som folkevalgt. Nylig har media opplyst om brudd på habilitetsregler, både ved aksjehandel og utnevnelse av verv.

Tilliten til politikerne er en fundamental del av det norske demokratiet. Det norske velferdssamfunnet bygger på gjensidig tillit mellom de folkevalgte og innbyggerne. Norge er i verdenstoppen når det kommer til tillit til politikere. Å opprettholde denne tilliten er essensielt for å bevare det velferdssystemet vi har i dag. For å klare det er vi nødt til å sette inn tiltak som fører til mer åpenhet. Med en trend av synkende tillit til politikerne, vil mer åpenhet rundt politikernes handlinger og økonomiske interesser være essensielt.

Demokratiet er avhengig av å styrkes i en tid der nyhetsbildet er preget av gjentatte tillitsbrudd. For å skape mer åpenhet og tillit, og dermed styrke demokratiet, er det en rekke tiltak som burde innføres.

Unge Venstre vil:

  1. Innføre lobbyregister på Stortinget som er tilgjengelig for hele befolkningen, men med hensyn til privatpersoners personvern
  2. Få på plass et løpende aksjonærregister for ektefeller og nær familie av politikere
  3. Innføre et forbud mot investering i aksjer med et tidsperspektiv på under ett år for statsråder og ektefeller, og for stortingsrepresentanter.
  4. Forby aksjehandel for statsråder
  5. Likestille aksjehandelsregler for samboere og ektefeller til politisk ledelse i departementene med reglene som gjelder for selve politisk ledelse.
  6. Opprettholde og styrke medienes rett til innsyn

Del artikkelen