Hopp til hovedinnhold

June 8, 2019

| Oppdatert November 24, 2021

Barn på flukt er også barn

Barn som leker i en flyktningleir

Uttalelse vedtatt av landsstyret 08.06.19.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan det må være å flykte fra alt du har og alt som er kjært. Å reise fra hjem og familie for å søke beskyttelse og trygghet i et ukjent land langt borte.

Slik er virkeligheten for mange barn i dag. Blant de rekordhøye 68 millioner mennesker på flukt i verden er halvparten av dem barn, og hvert femte sekund drives enda et nytt barn på flukt.

Barn er mer sårbare enn voksne. Man skulle tenke seg at barn som har flyktet fra krig og forfølgelse burde få en god og verdig behandling her i Norge, men slik er det ikke i dag.

Barn som har bodd og gått på skole i Norge i mange år, risikerer å bli kastet ut av landet fordi foreldrene ga uriktige opplysninger når de kom hit. Hvis du kommer til Norge som barn kan du få midlertidig oppholdstillatelse, som betyr at du kan sendes tilbake til landet du flyktet fra, på dagen du fyller atten år. Mange av disse barna har ingen familie igjen i landet de blir sendt til, og mange kan ikke språket. «Jeg trenger trygghet. Jeg trenger et sted jeg kan være i ro, et sted jeg kan studere og være i trygghet. Ikke at jeg skal være et sted hvor det snakkes om å drepe og drepes, og det er krig», sa en av de mindreårige barna som fikk midlertidig opphold i Norge.

Unge Venstre vil gi barn som må flykte alene en trygg havn her i Norge. Barns beste skal alltid gå foran innvandringsregulerende hensyn.

Unge Venstre vil:

  1. At barns tilknytning til Norge skal tillegges avgjørende vekt i asylsaker
  2. Gi rett til barnehage og videregående opplæring selv om asylsøkeren ikke har gyldig oppholdstillatelse
  3. At lengeværende barn og barnefamilier i de fleste tilfeller skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn to år og har ett års skolegang.
  4. At barnevernet skal ha omsorgsansvar for enslige barn på flukt mellom 16 og 18 år.
  5. At barn som fødes i Norge av foreldre med gyldig oppholdstillatelse skal ha automatisk rett til norsk statsborgerskap.
  6. Avskaffe ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere.

Del artikkelen