Hopp til hovedinnhold

28. september 2022

| Oppdatert 28. september 2022

Bolig til alle – skrot leilighetsnormen!

Bilde av Bjørvika

Boligmarkedet i Oslo er under stort press. Etterspørselen er stor og det bygges alt for sakte, noe som fører til skyhøye boligpriser. Boligprisene i Oslo har steget med 94 prosent de siste
ti årene. Dette har ført til at en sykepleier med gjennomsnittlig lønn kun har råd til 1 av 100
boliger i Oslo. Dersom vi ønsker en mangfoldig by hvor ikke kun de aller rikeste har råd til å
bo, må det tas grep.

I 2007 vedtok Oslo bystyre en leilighetsnorm som legger føringer på hvor mange små
leiligheter man kan bygge i bydelene Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Grünerløkka.
Ingen leiligheter kan være på mindre enn 35 kvadrat.

Leilighetsnormen som hadde som formål å forhindre knøttsmå sentrumsleiligheter, har i
praksis ført til bygging av leiligheter svært få har råd til. Det er en knallhard kamp om de
minste og rimeligste boligene.

For mange enslige og studenter kan en leilighet på 25 kvadratmeter være helt ypperlig. Obos
har selv uttrykt at de kan få til gode, funksjonelle ettroms leiligheter på 25 kvadratmeter,
som oppfyller forskriftene til tilstrekkelig bokvalitet og tilfredsstille krav til universell utforming.

Oslo Unge Venstre er ingen tilhenger av å bygge knøttsmå og kjipe boliger, men vi mener at
den akutte krisen i boligmarkedet tilsier at vi er nødt til å gjøre endringer. Ved å sørge for at
det bygges boliger i alle mulige størrelser, sikrer vi en mer mangfoldig by med plass til både
studenter, enslige og barnefamilier.

Ved å justere leilighetsnormen får man også mulighet til å bygge flere boliger på mindre
areal, noe som gjør at boligbyggingen i mindre grad trenger å gå utover grøntområder.
I tillegg til dette er presset på studentboliger i Oslo enormt, noe som har ført til at over 6000
studenter står på SiO sin venteliste.

Det har også i lang tid vært alt for attraktivt å investere kapital i sekundærboliger, noe som
har bidratt til å presse opp prisene ytterligere.

Tiltak som å justere leilighetsnormen, få fart på byggingen av studentboliger og øke skatt på
sekundær bolig vil sammen bidra til å øke boligtilbudet og dermed dempe boligprisene.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Gjøre leilighetsnormen mindre rigid
  2. Sikre en variasjon av boligtyper i Oslo
  3. Øke skatt på sekundærboliger
  4. Øke antall studentboliger kraftig

Del artikkelen