Hopp til hovedinnhold

November 29, 2021

| Oppdatert November 29, 2021

En mer rettferdig vaksinefordeling globalt

Ung mann får plaster etter vaksine.

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 24.11.21

Støre-regjeringens avgjørelse om å dele ut en tredje vaksinedose til friske nordmenn over 18 år, bidrar til å legitimere en grunnleggende urettferdig global vaksinefordeling. Unge Venstre mener at vaksinering i land med lav vaksinedekning må prioriteres fremfor oppfriskingsdoser til nordmenn utenfor risikogruppene.

Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år skal få tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose. I Norge har allerede 87,5 prosent av alle innbyggere over 18 år blitt vaksinert med andre dose.

Ellers i verden tilgangen på vaksiner knapp. Særlig i Afrika er det mange land der vaksineringen fortsatt bare befinner seg i startfasen. I september 2021 opplyste Verdens helseorganisasjon om at kun 4,4 av den afrikanske befolkningen var fullvaksinert.

Først og fremst bør vi heller sørge for at flere land makter å fullvaksinere sine innbyggere i risikogruppene, heller enn å tilby oppfriskingsdoser til våre egne. Utfordringene ved å bidra til en rettferdig fordeling av knappe helseressurser vil stadig bestå, men i en så dramatisk og akutt situasjon som koronapandemien bør Norge utvise solidaritet med resten av verden.

Pandemien vil vedvare så lenge det er høyt smittetrykk i mange land. Vi vet med sikkerhet at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, men det er lite kjent hvilken effekt tredje vaksinedose vil gi. Den begrensede nytten en eventuell tredje dose gir oppveier i liten grad den ressursuttømmelsen vi i så måte utsetter andre land med dårligere vaksinedekning for.

Unge Venstre vil:

  1. At vaksinering i land med lav vaksinedekning skal prioriteres fremfor tredje vaksinedose til nordmenn utenfor risikogruppene

Del artikkelen