Hopp til hovedinnhold

13. juni 2022

| Oppdatert 13. juni 2022

Bunntråling ødelegger havbunnen og kloden vår

Bilde av bølger

Uttalelse vedtatt av landsstyret 11.06.22

Havbunnen er et av verdens største karbonlager, men når en diger trålpose dras langs bunnen, frigjøres enorme  mengder CO2. Havbunnen ødelegges og karbon som ligger begravd blir frigjort. Ifølge forskning ligger utslippene fra  trålfiske mellom 600 og 1500 millioner tonn årlig på verdensbasis. Norges bidrag til denne statistikken er 26 millioner  tonn. Det er dobbelt så mye som CO2-utslippene fra Norges olje og gass- utvinning.

I tillegg til at bunntråling bidrar til å slippe ut enorme mengder CO2, forsterker det også havforsuring som allerede har  store konsekvenser for økosystemet i havet. Når blant annet skalldyr ikke klarer å produsere skallet sitt på grunn av  mangel på kalk, vil fiskebestandene betraktelig reduseres. Tråling har også skadet eller ødelagt 30 til 50 prosent av  korallrev langs norskekysten ifølge havforskningsinstituttet.

For at vi skal nå målene vi har satt oss, både nasjonalt og internasjonalt, er det essensielt at vi finner en løsning på problemene bunntråling forårsaker. Norge har alle forutsetninger til å ta en lederrolle i dette arbeidet.

Det eneste som mangler er politisk vilje. Derfor vil Unge Venstre se på nye løsninger for å erstatte bunntråling.

Unge Venstre vil:

  1. forby bunntråling i større områder
  2. føre strengere tilsyn av dagens forbud om bunntråling i sårbare områder
  3. satse på ny teknologi som kan erstatte bunntråling
  4. rette lys mot de enorme mengder CO2 som bunntråling forårsaker

Del artikkelen