Hopp til hovedinnhold

September 28, 2022

| Oppdatert September 28, 2022

En energipolitikk som er bra for mennesket, klimaet og økonomien.

Putins aggressive krigføring mot Ukraina og Russlands gasskrig mot Europa har ført til strømpris galopp i hele kontinentet. Sammen med ekstraordinært lite nedbør har dette ført til rekordhøye strømpriser i Sør-Norge.

Til tross for at vi står overfor en energikrise så kan vi ikke glemme den overhengende faren
klimakrisen utgjør. Mange peker på fossile energikilder som løsningen på denne utfordringen. Investeringer i Olje- og gassindustrien er korttenkte løsninger, som på lang sikt vil gjøre vondt verre.

Europas avhengighet av fossile energikilder er en av hovedårsakene til de rekordhøye
strømprisene vi nå opplever. EU har derfor uttalt at de i løpet av få år vil utfase alle sine
gasskraftverk. Dette betyr at dagens investeringer i gassproduksjon er investeringer i et
marked der etterspørselen ikke finnes. Man trenger ikke være en topputdannet økonom for å
forstå at det er lite lønnsomt.

På grunn av de generøse oljesubsidiene som ble innført med oljeskattepakken i 2020 er det
nå historisk lønnsomt å investere i fossile energikilder. Dette betyr at plattformer som det
tidligere ikke lønte seg å bygge ut, nå bygges ut.

Menneskeheten står overfor en klimakrise som fører til stadig mer ekstremvær, og stadig
flere dødsfall. Tiden der skattebetalerne finansierer utbygging av klimafiendtlig industri bør
for lengst være over.

Det som derimot er en troverdig løsning på energikrisen er utbyggingen av mer fornybar
energi. Lokal motstand satte i 2019 en stopper for en storstilt utbygging av landbasert
vindkraft i Norge. Den beslutningen bør reverseres. NVE sitt forslag til vindkraftutbygging bør
tas ut av skuffen og gjennomføres.

Det anslås at Norge vil ha et kraftunderskudd allerede i 2026. Samtidig forbruker en
gjennomsnittlig nordmann tre ganger så mye energi som en gjennomsnittlig europeer. Det er
på tide å redusere vårt forbruk.

Derfor er det et paradoks at vi har en strømstøtteordning som subsidierer økt forbruk.
Dagens strømstøtte gir mer penger til mennesker som bruker mye strøm fremfor de som
bruker lite. Det bør alltid lønne seg å redusere forbruket sitt, derfor bør vi erstatte dagens
strømstøtte med en flat utbetaling til alle husholdninger.

Europa står overfor en energikrise uten sidestykke, for å håndtere denne utfordringen og
skape et energimarked som er bærekraftig og lønnsomt vil Oslo Unge Venstre

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Stanse utbyggingen av nye oljefelt.
  2. Beholde og utvide norges tilknytning til det felles-europeiske strømmarkedet.
  3. Bygge ut mer fornybar energi, spesielt gjennom mer vindkraft på land, til havs og
    solceller.
  4. Erstatte dagens strømstøtteordning med en flat utbetaling til alle husholdninger.

Del artikkelen