Hopp til hovedinnhold

November 19, 2021

| Oppdatert November 19, 2021

En høyere utdanning tilpasset studenten og fremtidens arbeidsmarked

Studenter som sitter og arbeider sammen.

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 07.11.21.

Norge er et kunnskapssamfunn. Vårt konkurransefortrinn som nasjon ligger i befolkningens høye utdanningsnivå, og skal vi opprettholde dette er vi avhengig av at flere tar og gjennomfører høyere utdanning. Kompetansebehovene i fremtiden peker også på at vi trenger flere kompetente fagarbeidere, og vi trenger derfor å tilrettelegge for at samfunnet er bedre rustet til å møte disse behovene. En kompetent høyere utdanning forutsetter gode institusjoner som er i stand til å videreformidle kunnskap samtidig som de forbereder studentene på å løse fremtidens utfordringer.

For å gjøre høyere utdanning mer attraktivt må vi sikre studentene en minstestandard med forutsigbare rammevilkår og en økonomi som gjør at de kan fokusere på studiene istedenfor å bekymre seg for den neste regningen rundt hjørnet. Samtidig trenger norske stipendiater som studerer i utlandet et økonomisk løft, som vil gi økt kvalitet og kompetanse til norsk forskning. Vi trenger også å styrke studentenes rettssikkerhet for å gi dem en trygghet i hverdagen og den verdsligheten de har krav på.

Alle studenter er forskjellige og unike på hvert sitt vis, og har ulike måter å studere på. Vi vil derfor gi studenter større frihet over eget studieløp og sikre at de får en studenthverdag som er best mulig tilpasset deres egne forutsetninger og behov. Det må bli større fleksibilitet i utdanningen, samtidig som den må bli mer relevant for arbeidslivet.

Det skal alltid være studenten som står i sentrum.

Unge Venstre vil:

 1. jobbe for at flere studenter får mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver på bestilling fra offentlig sektor, privat næringsliv eller organisasjoner
 2. gi 12 måneders studiestøtte til studenter med barn
 3. gi studenter en rett til å få eksamen på den målformen de ønsker
 4. tilrettelegge for at internasjonale toppuniversiteter kan gjøre digitale utdanninger tilgjengelig for norske studenter i Norge
 5. jobbe for større internasjonal studentmobilitet
 6. at utdanningsinstitusjonene samarbeider enda tettere med studentsamskipnadene
 7. ha et krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver
 8. fjerne blind sensur
 9. fjerne hjemmel om kjønnspoeng
 10. fjerne øvre aldersgrense på 24 år ved søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse
 11. ha en karakterskala i tillegg til dagens to med "utmerket, bestått, ikke bestått"
 12. øke finansieringen til norske stipendiater i utlandet
 13. overføre ansvaret for finansieringen av utenlandsstipendiater til Forskningsrådet

Del artikkelen