Hopp til hovedinnhold

December 20, 2022

| Oppdatert December 20, 2022

En velferdsstat som også kommer fremtidens generasjoner til gode

Et glass med penger som det vokser et lite tre ut av

Fremover står velferdsstaten overfor store økonomiske utfordringer. Perspektivmeldingen viser at det vil bli langt færre yrkesaktive per pensjonist, samtidig som utgiftene til velferdsordninger vil øke, og petroleumsinntektene vil bli mindre. Parallelt skal Norge gjennomgå et kostbart grønt skifte. Velferdsstaten har dermed et betydelig inndekningsproblem.

Fremtidens generasjoner fortjener å arve en bærekraftig velferdsstat, som ikke begrenser deres frihet. Derfor er det vårt ansvar å føre en ansvarlig økonomisk politikk som opprettholder velferdsstatens bærekraft samtidig som den skaper et trygt sikkerhetsnett.

Norge har verdens høyeste offentlig pengebruk per innbygger. Det medfører at vi bør kritisk gjennomgå flere av særordningen våre, og vurdere hvorvidt de er nødvendige eller ikke. Blant annet er det urimelig at staten skal subsidiere individer ut ifra hvor de har valgt å bosette seg, eller at pensjonsalderen ikke skal økes i tråd med forventet levealder. Samtidig må vi innse at tiden for store kostbare samferdselsprosjekter er forbi, og at dagens nasjonale transportplan både er urealistisk og uansvarlig.

Fremover vil vi bli nødt til å gjøre tøffe økonomiske prioriteringer. Unge Venstre vil alltid prioritere tiltak som bidrar til det grønne skiftet og hjelper de som trenger det mest.

Unge Venstre vil:

 1. Senke handlingsregelen for oljepengebruken til 2,5%
 2. Reformere dagens sykelønnsordning ved å innføre egenandeler
 3. Effektivisere pengebruken i offentlig sektor gjennom ABE-reformen og privatisering og konkurranseutset ting av flere offentlige tjenester
 4. Gå imot kostbare og unødvendige samferdselsprosjekter
 5. Videreføre konkurranseutsetting av jernbanen
 6. Reformere dagens pensjonsordning ved å øke pensjonsalderen, fjerne det statlige bidraget til AFP og fjerne særaldersgrenser
 7. Kutte eller redusere offentlige subsidier som ikke bidrar i den grønne omstillingen, slik som landbrukssubsidiene, pendlerfradraget, taxfree-ordningen og oljesubsidiene
 8. Avvikle tiltakssonen i Nord-Norge
 9. Redusere CO2-kompensasjonsordningen
 10. Fjerne kontantstøtten
 11. Fjerne 2.pinsedag
 12. Slå sammen flere departementer og direktorater
 13. Fjerne kristihimmelfartsdag

Del artikkelen