Hopp til hovedinnhold

November 19, 2021

| Oppdatert November 19, 2021

Et antirasistisk samfunn

En person holder opp et skilt der det står "Black Lives Matter" under en protest.

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 07.11.21.

Rasisme er frihetsberøvende. Det splitter samfunnet og undertrykker minoriteter på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kultur og religion. Det deler befolkningen inn i separate kategorier ut fra trekk som stemples som negative. Ikke minst reduserer det individers identitet til å handle om de gitte karaktertrekkene, som blir brukt som argumenter for å bedrive diskriminering og holde folk nede.

Per dags dato er Norge et samfunn der særlig mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn utsettes for diskriminering. Ifølge SSBs livskvalitetsundersøkelse fra 2020, hadde 47% av norskfødte og 39% av innvandrere opplevd diskriminering i løpet av det siste året. Politiets hatkriminalitetsrapport fra 2019 viser at 58% av den begåtte hatkriminaliteten er rettet mot etnisitet. Å overse denne problematikken er å samtykke med uretten som rammer minoriteter i Norge. Det gir farlige signaler, for i tillegg til å være urettferdig, kan rasisme bli til voldelige og ekstreme handlinger. Drapet på Benjamin Hermansen,Utøya-massakren, drapet på Johanne Ihle-Hansen og angrepet på Al-Nor moskeen er bestialske handlinger som har spiret ut fra raisistisk ideologi.

Som et flerkulturelt samfunn har vi et ansvar i å beskytte minoriteter fra diskriminering og rasisme. Når navn, utseende og religion avgjør hvordan man blir behandlet og hvilke forutsetninger man har i livet, har man ikke et fritt samfunn. Dette bryter med den grunnleggende verdien som gjenspeiler hele politikken vår, nemlig frihet.

Forskning viser at minoritetsungdom oftere blir stoppet av politiet – uten at de blir forklart hvorfor.Dette internasjonale fenomenet kalles «raseprofilering» og Norge kommer ikke utenom. Allerede i 2018, uttrykte FNs menneskerettighetsråd bekymring for politiets etniske profilering. Selv ErnaSolberg (H) har anerkjent at etnisk profilering skjer her hjemme, i Norge. Manglende begrunnelse for kontroll oppleves som diskriminerende og det kan bidra til økt mistillit til politiet. Et forebyggende tiltak er kvitteringsorden, som går ut på at man mottar en kvittering dersom man blir stoppet av politiet. Ordningen skal bidra til mindre stigmatisering av ungdom med minoritetsbakgrunn. I tillegg vil en kvitteringsordning kunne brukes til å utarbeide statistikk og analyser. Den vil også kunne måle politiets treffsikkerhet.

Å føre en antirasistisk politikk innebærer å ta ansvar for de som opplever rasisme og diskriminering.Det handler om å ta et oppgjør med holdninger som sårer, skader og splitter folk. Det handler ikke minst om å ta de som utsettes for rasisme på alvor.

Unge Venstre vil:

  1. involvere minoritetsorganisasjoner i større grad, når det kommer til høringer og politikkutforming.
  2. beholde rasismeparagrafen, paragraf 185 i straffeloven.
  3. ha et tydelig lovverk mot hatytringer.
  4. etterstrebe mangfoldskompetanse i offentlige menneskerelaterte institusjoner som skoler, nav og ulike helsetjenester.
  5. opprette nasjonale studier med fokus på hvordan minoriteter møtes i det strukturelle (f.eks.lån, forsikringer og boligmarked).
  6. innføre kvitteringsordning i politiet.

Del artikkelen