Hopp til hovedinnhold

10. november 2023

| Oppdatert 10. november 2023

Fordøm Aserbajdsjans vold mot armenerne

I 2023 gikk aserbajdsjanske styrker inn i Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh er en region i det vestlige Aserbajdsjan der armenere har vært i majoritet i lang tid. I 1991, kort tid etter Sovjetunionens fall, erklærte regionen seg som en selvstendig stat under navnet republikken Artsakh og har i lengre tid opptrådt uavhengig tross mangel på internasjonal anerkjennelse. Aserbajdsjans militære operasjoner, samt behandling av det armenske folket strider med grunnleggende prinsipper om selvbestemmelse og risikerer å skape en humanitær krise.

Aserbajdsjans militære inntog har drevet rundt 100 000 armenere på flukt. Flere armenere i Aserbajdsjan har blitt utsatt for grov trakassering og vold. Europaparlamentet har beskrevet handlingene som en form for «etnisk utrenskning». Unge Venstre mener Norge skal opprettholde den humanitære assistansen til Armenia. I tillegg må Norge vurdere andre virkemidler, for å sikre de gjenværende armenernes frihet fra forfølgelse fra det aserbajdsjanske regime.

Unge Venstre ser med bekymring på den autoritære utviklingen i Aserbajdsjan. Landet har siden 1993 vært under kontroll av Aliyevs familie. Under familiens styre har det blitt avdekket juks i flere valg og pressefriheten har blittbetraktelig innskrenket. Retten til å demostrere har blitt erstattet med forbud mot regimekritikk. I tillegg ser en økende grad av vold og tortur i landet. Det er all grunn til å tro at regimet sine overgrep også vil ramme Nagorno-Karabakh etter Aliyevsfamiliens inntog i regionen. Republikken Artsakh har tidligere blitt rangert som mer demokratisk enn både Aserbajdsjan og Armenia. Aserbajdsjans militære operasjon vil legge kampen for demokrati i ruiner og frata enda flere folk grunnleggende rettigheter.

Folkeretten er tydelig når det gjelder prinsippet om selvbestemmelse, som fastsetter at ethvert folk har rett til å bestemme sin egen politiske status og fremtid. Befolkningen i Nagorno-Karabakh har i alt for lang tid blitt nektet denne grunnleggende retten. Unge Venstre mener derfor at det er på tide å gi folket i regionen retten til å selv bestemme deres politiske status. Menneskene som har blitt tvunget på flukt skal ha muligheten til å vende tilbake uten frykt for vold og forfølgelse.

Unge Venstre fordømmer Aserbajdsjans militære operasjon, samt den autoritære utviklingen i landet. Volden og trakasseringen som utøves mot innbyggerne må ta slutt og retten til selvbestemmelse må respekteres.

Unge Venstre vil

  1. Benytte både politiske og økonomiske midler til å legge press på Aserbajdsjan for å bedre situasjonen i landet.
  2. Jobbe for å sikre den armenske befolkningens trygghet og selvbestemmelse i regionen.
  3. Åpne for å anerkjenne Nagorno-Karabakhs selvstendighet om folket ønsker det. Folket som er drevet på flukt kan ikke utelates.
  4. Bistå Armenia i mottakelsen av flyktninger med humanitær hjelp og eventuelle andre behov.
  5. Anerkjenne det tyrkiske folkemordet på Armenerne.

Del artikkelen