Hopp til hovedinnhold

9. mai 2023

| Oppdatert 9. mai 2023

Fritidsklubber for alle!

Bilde av to personer som prater sammen

Vedtatt av Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte den 29. mars 2023.

Fritidsklubben er for mange ungdom en arena for læring og livsmestring der man kan finne seg selv. Ungdommer fortjener et tilbud som gir dem noe å gjøre på fritiden, som styrker deres sosiale ferdigheter, og minsker de sosiale ulikhetene i samfunnet.

Fritidsklubber gir ungdom mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på egne premisser. Dette kan bidra til å styrke selvtillit, sosiale ferdigheter og følelse av tilhørighet. En undersøkelse fra NOVA- (Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv) viser at klubbene når alle typer ungdom, men samtidig skiller seg fra andre fritidsaktiviteter på særlig tre områder; I klubbene er det flere med lav sosioøkonomisk status, flere ungdom med minoritetsbakgrunn og flere med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre. Samtidig viser rapporten at ungdom som bruker klubb har noe sterkere vennerelasjoner enn andre ungdom, og at dette skyldes hvordan klubbene jobber og er innrettet.

Fritidsklubber er tilbud som bør bli lovpålagt, slik at flere ungdom får mulighet til å delta fritidsaktiviteter. Etter pandemien så vi tydelig at ungdommene savnet noe å gjøre på fritiden.

Omkring 120 000 ungdommer benytter seg av fritidsklubber jevnlig. Uten et slikt tilbud ville mange ungdommer ikke hatt noe å gjøre på fritiden, og risikoen for å komme i kontakt med kriminelle miljøer ville vært betydelig høyere. Fritidsklubber er et godt lavterskeltilbud hvor ungdom selv bestemmer aktiviteter innenfor trygge rammer og med ansvarspersoner til stede. Fritidsklubber spiller viktig funksjon i mange lokalmiljøer, og tilbudet bør derfor styrkes.

Fritidsklubber er en viktig arena for aktivitet, læring og livsmestring. I tillegg motvirker de sosiale forskjeller og bidrar til å begrense ungdomskriminalitet.

Derfor vil Oslo Unge Venstre:

  1. Kreve minst en fritidsklubb per bydel
  2. At alle som besøker en fritidsklubb har muligheten til å snakke med en ansatt man føler seg trygg med
  3. At alle fritidsklubber skal ha et klubbråd for å sikre at ungdommene har en stemme
  4. At fritidsklubbene skal ha klare retningslinjer på hvordan klubben skal styres

Del artikkelen