Hopp til hovedinnhold

26. februar 2024

| Oppdatert 26. februar 2024

Gode, klimatilpassede byer og tettsteder


I en tid der klimaendringer allerede gjør seg gjeldende, og ekstremvær rammer oss oftere, er

det avgjørende at vi retter oppmerksomheten mot å tilpasse byene og tettstedene våre til disse

nye forholdene. I Norge vil vi rammes av villere og våtere vær. Bare den siste måneden har vi

opplevd ekstremværet Ingunn, samt store mengder snøfall som rammet Sør-Norge.


I et land som Norge, som i utgangspunktet har et intenst og uforutsigbart lokalklima, er det

overraskende at det snakkes så lite om nettopp beskyttelse mot vær og vind. Diskusjonene om

klimatilpasning er ofte avgrenset til temaer som tekniske krav, håndtering av regnvann og

valg av materialer. Disse er selvfølgelig viktig, men dessverre er det altfor lite fokus på

menneskene som bruker byen. For altfor mange er det en velkjent situasjon å bli gjennomvåt

mens man står og venter på bussen, fordi det mangler busskur eller en annen form for ly.


Det samme kan sies om bygningene i byene våre. Gatene våre består nesten kun av flate,

glatte vegger med få eller ingen muligheter til å søke ly når styrtregnet på sommeren

begynner å pøse ned. Her må kommunene bli flinkere til å kreve løsninger som flere tak over

fortau og bygninger med inntrukket førsteetasje, spesielt i nærheten av kollektivknutepunkt

og holdeplasser. Slike tiltak vil ikke bare gi ly i dårlig vær, men også frigjøre mer areal på

gateplan til ulike bylivsformål.


Med strenge målsetninger både nasjonalt og lokalt for å øke andelen som går, sykler og

bruker kollektivtransport, er det avgjørende å sikre at opplevelsen er attraktiv og behagelig

for de som velger bort bilen. Kommunene må bli flinkere til å stille krav om at bygninger og

byrom tar bedre hensyn til både naturen, lokalklima og menneskelige behov.


Derfor vil Unge Venstre:

  • Legge større vekt på klimatilpasning i anbud knyttet til byrom.
  • Stille krav til klimatilpasning ved rehabilitering, ombygging og nybygg for å sikre at infrastrukturen er rustet for fremtidens klimautfordringer.
  • Forbedre lyforholdene i kollektivanlegg for å gjøre reiseopplevelsen mer behagelig og attraktiv for brukerne.

Del artikkelen