Hopp til hovedinnhold

10. november 2023

| Oppdatert 10. november 2023

Handling mot dyrtiden

Økte renter svekker folk sin privatøkonomi. Prisene stiger, og det merkes på lommeboka. Stadig flere føres inn i økonomisk utrygghet, og det går hardest ut over de som har minst.

Ifølge SIFO oppgir mer enn 200.000 husholdninger at de må stille seg i matkø eller droppe måltider for å få hverdagen til å gå rundt. Hele 1 av 4 nordmenn sier de må be familie og venner om penger for å klare seg. Det er uverdig for velferdsstaten Norge.

Unge Venstre vil føre en politikk som styrker folk sin personlige økonomi uten å drive inflasjonen opp. Oljepengebruken må ned. Skattebyrden for de med lave og middels inntekter må dempes, og vi bør gi særlige lettelser rettet mot unge under 30 som er i jobb.

Unge Venstre vil:

  1. Øke frikortgrensen til 1G
  2. Innføre et skattefradrag for unge under 30 år som er i jobb
  3. Gjeninnføre fritidskort for barn og unge
  4. Kraftig øke og skattelegge barnetrygden
  5. Senke matvareprisene ved å fjerne tollmurene
  6. Styrke leie-til-eie-modeller slik at flere har mulighet til å komme inn på boligmarkedet
  7. Gi startlån til de vanskeligst stilte
  8. Koble studiestøtten til grunnbeløpet (G), og øke den til 1,5G
  9. Fjerne moms på frukt og grønt

Del artikkelen