Hopp til hovedinnhold

18. oktober 2023

| Oppdatert 19. oktober 2023

Internasjonalisering er en berikelse for norske studier

En nasjonalisering av utdanningsinstitusjonene er det siste vi trenger i en tid hvor vi må finne løsninger på store grenseoverskridende utfordringer. Regjeringen lukker døren til verden, og nedprioriterer utdanning i en tid der vi trenger mer kunnskap, ikke mindre. Vi må åpne døren til verden, ikke lukke den.

Den 14 juni la regjeringen frem en “Handlingsplan for norsk fagspråk”. Handlingsplanen inkluderer å gjenopplive en regel fra 2002. Regelen setter som krav at alle som kommer til Norge for å forelese må lære seg norsk på B2 nivå (selvstendig språkbruker) innen 3 år. Regelen kan gjøre det betydelig vanskeligere å rekruttere utenlandske forelesere, noe som kan svekke mangfoldet og kvaliteten ved norske studiesteder.

I sin helhet skal handlingsplanen redusere bruken av engelsk som fagspråk. Dette vil gjøre norske studiesteder dårligere tilrettelagt for utenlandske studenter som kommer til Norge. Unge Venstre mener det beriker norsk utdanning at flere kommer og drar på utveksling. Ikke kun fordi det gir mulighet for utveksling av erfaringer og kunnskaper mellom mennesker og i akademia, men fordi det er nødvendig med mer samarbeid og dialog på tvers av landegrensene i en stadig mer globalisert verden. Dette krever også at norske studiesteder fortsetter å være godt tilrettelagt for utenlandske studenter som kommer til Norge.

I forlengelsen av regjeringens nasjonalisering av Norges utdanningssystem, ble det foreslått en studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Dette ble vedtatt av Stortinget 6. juni, og vil ha store konsekvenser. I likhet med handlingsplanen for norsk fagspråk,vil denne avgiften svekke mangfoldet og internasjonaliseringen av studiestedene i Norge. I tillegg står mange studieprogrammer nå i fare for å bli nedlagt.

Da Sverige innførte skolepenger for utenlandsstudenter i 2011, forsvant 80% av utenlandsstudentene. Dette vil også kunne skje i Norge, og vil isåfall være et tap for det norske forskningsmiljøet og akademia. Norge har en lang tradisjon for å tilby gratis utdanning, noe som er med på å gjøre norske studiesteder attraktive for studenter. Unge venstre mener at utdanning i Norge skal fortsette å være gratis for alle studenter, uavhengig av nasjonalitet.

I tillegg til å svekke norsk akademia, er studieavgiften grunnleggende sosialt urettferdig. Norsk studentorganisasjon (NSO) har laget en oversikt som viser at en toårig master kan koste opp til en million kroner for studentene fra land utenfor EU/EØS. Dette vil i størst grad ramme studenter fra land i det globale sør, som ikke har foreldre som kan finansiere utdanningen deres. I mange av disse landene er utdanningsmulighetene begrenset, og å kunne studere på universiteter i andre land er derfor viktig. Kostnadene studieavgiften representerer gjør at mange nå blir fratatt denne muligheten.

Internasjonalisering er en berikelse for de norske studiestedene. Derfor mener Unge Venstre at regjeringen ikke burde legge flere restriksjoner på mulighetene til å studere, forelese eller drive forskning ved norske studiesteder. Både de nye kravene til utenlandske forelesere og innføringen av studieavgift for utenlandsstudenter er steg i feil retning.

Unge Venstre vil

  1. At gratisprinsippet skal gjelde alle studenter, uavhengig av nasjonalitet.
  2. Fjerne norske språkkrav som hindrer internasjonalisering av norske utdanningsinstitusjoner .
  3. Sikre at norske studiesteder fortsetter å være godt tilpasset utenlandsstudenter. Inkludert de som ikke mestrer norsk.

Del artikkelen