Hopp til hovedinnhold

November 19, 2021

| Oppdatert November 19, 2021

Kampen mot ekstremisme

Bilde av Utøya

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 07.11.21.

I år det 10 år siden terroren på Utøya og bombingen av regjeringskvartalet. 77 mennesker mistet livet sitt i det største terrorangrepet i norsk historie. 69 av dem på AUF sin sommerleir, der ungdom ble skutt på grunn av deres politiske meninger. Gjerningsmannen var alene om handlingen, men ikke om de rasistiske og høyreekstreme holdningene.

For bare to år siden ble Al-Noor moskeen i Bærum angrepet av en annen høyreekstremist.Tilfeldigheter var grunnen til at flere liv ikke gikk tapt.

Kun noen dager før tiårsmarkeringen av 22.juli i år ble statuen av Benjamin Hermansen, en mørkhudet nordmann som ble drept av nynazister i 2001, tagget ned med ordene “Breivik fikk rett”. Høyreekstremismen lever fortsatt i beste velgående. Nå trenger vi et oppgjør.

Altfor lenge har debatten rundt terrorangrepet 22.juli handlet om beredskap og sikkerhet. Selv om det har vært viktig å ta tak i, har det gjort at det virkelige problemet har havnet i baksetet. Det var tross alt holdningene til gjerningsmannen som muliggjorde tragedien på Utøya. Hvordan denne radikaliseringen foregikk, og hvordan vi skal forhindre at disse holdningene sprer seg, er de spørsmålene vi må tørre å snakke om.

Som et ungdomsparti har vi et ansvar for å bruke stemmen vår i den offentlige debatten. Bekjempelse av ekstremisme og forebygging av radikalisering må komme høyere på agendaen, og er temaer som demokratiet plikter at vi tar tak i. Altfor lenge har AUF stått alene og krevd et politisk oppgjør - nå er det på tide at vi andre følger etter.

I kjernen av den liberale ideologien ligger troen på menneskets likeverd. Alle mennesker er ulike, men har samme iboende verdi. Dette må den praktiske politikken gjenspeile. Derfor er en viktig del av bekjempelsen mot ekstremisme å inkludere alle i samfunnet. Unge Venstre vil skape et samfunn hvor ingen faller utenfor, og vi tar vare på de som sliter. Det handler om å sørge for at alle har tilgang til utdanning, helsehjelp og grunnleggende velferdstjenester, og sikrer alle borgere trygghet og et verdig liv. Samtidig må vi verne om de små forskjellene og den høye tilliten vi har til hverandre.

Ekstremisme oppstår ikke av seg selv, men vi vet for lite om hvorfor folk radikaliseres, samt hvordan slike farlige holdninger spres. Derfor ønsker Unge Venstre å sette ned en ekstremismekommisjon som kan gi oss mer kunnskap om hva som må til for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.

Vi trenger også å øke bevisstheten rundt ekstremisme og radikalisering. Terrorangrepet 22.juli og fremveksten av høyreekstreme miljøer må vies større plass i skolen, slik at flere elever lærer mer om viktige trusler mot demokratiet vårt. Det må legges større vekt på kunnskap rundt ulike kulturer og religioner for å skape en felles forståelse rundt mangfoldet i samfunnet vårt. Slik forebygger vi både fremmedfrykt og fordommer.

Kampen mot ekstremisme og rasisme må bekjempes hver eneste dag. Enten det er i klasserommet, på busstoppet eller rundt middagsbordet, må vi alle ta til motmæle mot farlige holdninger og stå opp mot rasisme og ekstremisme.

Ikke et minutt i stillhet, men et helt liv i kamp. Det er ord som forplikter.

Unge Venstre vil:

  1. at terrorangrepet 22. juli, høyreekstremisme som ideologi, og de demokratiske konsekvensene av ekstremisme får en større plass i pensum på både grunnskolen og videregående
  2. nedsette en ekstremismekommisjon med mål om å kartlegge og forebygge fremveksten av rasistiske og høyreekstreme miljøer i Norge
  3. øke finansieringen til landets freds- og menneskerettighetssentre
  4. styrke politiets ressurser og kompetanse innen forebygging og straffeforfølgning av hatkriminalitet og hatefulle ytringer på internett.
  5. satse på forskning, kompetanseutvikling og studietilbud om ekstremisme og forebygging av radikalisering og ekstremisme

Del artikkelen