Hopp til hovedinnhold

9. mai 2023

| Oppdatert 9. mai 2023

Landets beste studentby

Bilde av Universitetet i Oslo

Vedtatt av Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte den 29. mars 2023.

Oslos studentbefolkning er en essensiell del av byens mangfold. De bidrar med energi, kreativitet og en vilje til å engasjere seg med omgivelsene sine. De tilføyer byen vår liv, kultur og underholdning samtidig som de støtter opp under lokalt næringsliv og bidrar til økonomisk vekst.

Studenter i Oslo kommer fra hele Norge, Europa og Verden og bidrar til et byliv med mange ulike perspektiver og erfaringer. Studenter er fremtidens lærere, entreprenører, og politibetjenter. Derfor må vi sørge for å skape en ramme der det er enkelt, trygt, gøy og lærerikt å være en student.

Økonomi og bolig er noe som uroer mange studenter. De siste årene har studiestøtten tilsvart en stadig lavere andel av grunnbeløpet i folketrygden (G). Dagens studiestøtte er for lav, og må derfor økes til et minimum på 1,5 G. Mange studenter oppgir også at bolig er at av deres største uromomenter. I dag er dekningsgraden på studentboliger alt for lav, og tiltak må tas for å bedre dette. Derfor har Venstre på stortinget satt som mål at det skal bygges 3000 studentboliger årlig.

Selv om økonomi og bolig er viktig, handler studentpolitikk også om mer enn dette. Å skape en grønn og levende by er grunnleggende for å øke trivselen blant studenter. Grøntområder gir studenter mer frihet i deres eget liv. Det bidrar til å fylle et behov etter steder der studenter kan slappe av, være sosiale, være i aktivitet og delta på kulturarrangementer. En god studentpolitikk handler om å tilrettelegge for et grønnere og mer levende byliv. Da må vi bytte ut parkeringsplasser og asfalt, med gågater, uteserveringer, gatetun, kunstutstillinger, parker, og andre grøntområder.

Kollektivtrafikken er sentral i studentenes hverdag. De færreste studentene har egen bil, og bortimot alle benytter seg av buss, bane og trikk for å komme seg rundt i byen. Et kollektivsystem som døgnet rundt frakter deg raskt og billig fra A til B gir mer frihet til studentene. Likevel har det aldri vært dyrere å kjøpe kollektivbillett som student i Oslo. Studenter har allerede en presset økonomi, og det er hverken bærekraftig eller særlig klokt å fortsette prisstigning på kollektivbilleter i Oslo. Derfor går Venstre til valg på å gi alle studenter gratis bysykkel, og å senke månedskortet for studenter til maks 300 kr.

Studentene bidrar i stor grad til Oslos levende kulturliv. Kultur og idrett er en viktig arena for å gi studenter en følelse av fellesskap, skape møteplasser og bidra til en rik og meningsfylt studietid. Kommunen skal støtte opp under et fritt kulturliv ved å bidra konstruktivt med arealer, lokaler og virkemidler.

Studenter er mennesker i alle livsfaser, de er alle forskjellige og består av et mangfold med mennesker. Vi vil at Oslo skal være landets beste studentby, og gi alle studentene mer frihet ihverdagen.

Derfor vil Oslo Unge Venstre:

 1. Øke studiestøtte til 1,5 G og ha som målsetning at det på nasjonalt plan bygges 3000 boliger i året.
 2. Gjøre om gateareal og parkeringsplasser til grøntområder, gatetun, gågater, uteserveringer og annet som bidrar til et levende byliv.
 3. Sørge for at alle har et grøntområde i gangavstand til sin bolig. Alle nye boligområder skal ha større parker/grøntområder i nærområdet.
 4. Gi studentene gratis bysykkel.
 5. Senke månedskortet for studenter til maks 300kr.
 6. Utvide kollektivtilbudet i Oslo med hyppigere avganger, spesielt på nattestid.
 7. Sørge for at alle kulturtilbud som får kommunal støtte tilbyr studentrabatter.
 8. Utvide, og etablere et forpliktende samarbeid med de ulike studentaktørene i byen slik som SiO, Velferdstinget og studentparlamentene.
 9. I større grad stille kommunale arealer til disposisjon for kulturarrangementer, slik som f.eks
  Voldsløkka. Målet bør – så langt det lar seg gjøre, være at kommunale arealer skal være i bruk større deler av døgnet.
 10. Utvide innbyggernes tilgang til Deichmanske bibliotek, ved å utvide åpningstidene og
  videreutvikle bibliotekene som kulturelle og sosiale møteplasser.
 11. Utvide skjenketidene så langt statlige reguleringer tillater det.
 12. Gjøre det lettere for studentpuber og midlertidige studentarrangementer å få skjenkebevilling, og utarbeide en veileder som skal hjelpe studentutesteder drifte på en ansvarlig måte.
 13. Tillate alkoholkonsum i parker, og tillate alkoholservering på profesjonelle
  idrettsarrangementer.
 14. Tilrettelegge for at alle studenter er forskjellige og tilby mer fleksibilitet i studieløpene, blant annet ved å ha gode ordninger for studenter med barn, samt at alt av undervisningsmateriale og forelesninger gjøres digitalt tilgjengelig for alle
 15. Opprette et kommunalt fond som kan finansiere den høyere utdanningen til studenter fra utenfor EØS

Del artikkelen