Hopp til hovedinnhold

May 2, 2022

| Oppdatert May 2, 2022

Lange helsekøer

Bilde av utsiden av et sykehus

Vedtatt på Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte 27.04.2022.

I løpet av pandemien har helsekøene til de offentlige sykehusene blitt lengre. Mange mennesker har måttet vente altfor lenge på livsforbedrende behandling. Det er verken bra for enkeltmenneskene det gjelder, eller lønnsomt for velferdsstaten vår. For enkeltmennesker er det ekstremt frihetsinnskrenkende å vente lenge på nødvendig helsehjelp.

Grunnet høy belastning på sykehusene gjennom pandemien, har helsearbeidere måttet omprioritert hverdagene sine for å ta vare på koronapasienter. Samtidig har andre behandlinger blitt satt på vent. Det er riktig at sykehusene har fokusert på pandemihåndering. Problemet er at pasienter som venter på en operasjon eksempelvis for ryggprolaps, nesepolypper eller hofteprotese har blitt satt til side - uten å bli tilbudt en verdig behandling. Ventetiden på en ryggoperasjon ligger på 76 uker i Oslo. Det betyr at mennesker som sårt trenger en viktig operasjon må vente flere år på behandlingen de har krav på.

Helsevesenet er et av myndighetenes mest ineffektive organ. Helseutgiftene per person i Norge eromtrent 70.000 kroner. Likevel må pasienter vente i flere år på livsviktige behandlinger. Samtidig ligger Norge på utgiftstoppen når det kommer til helse i Europa. Det vitner om en dårlig og ineffektiv prioritering av penger.

For å sikre reell behandlingsrett og frihet til innbyggere er det viktig å ta grep for å forbedre helsevesenet vårt. Vi trenger sykehus og helseforetak som makter å hjelpe pasienter når de trenger det, også i en verden der krisesituasjoner oppstår.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. sikre rask helsebehandling av alle pasienter
  2. effektivisere pengebruken i det offentlige helsevesenet
  3. tilrettelegge for bruk av private aktører for å bekjempe lange helsekøer

Del artikkelen